Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 11/09/2020, 09:00
Thông báo đường dây nóng và hộp thư điện tử tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
11/09/2020
.

Sở Giao thông vận tải Bến Tre thiết lập đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1. Số điện thoại đường dây nóng:
a) Ông Cao Minh Đức, chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Số điện thoại: 0913.886.188.
b) Ông Lê Văn Tường, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
Số điện thoại: 0918.136.753.
2. Hộp thư điện tử: sgtvt@bentre.gov.vn


Lượt người xem:  8
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video