Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 11/09/2020, 09:00
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo “Nghị quyết chính sách hỗ trợ, đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
11/09/2020
.

Tải về    2052_signed.pdf

Báo cáo đánh giá tác động chính sác khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về    2053_signed.pdf

Văn bản lấy ý kiến góp ý dự thảo

Tải về    DU_THAO_NGHI_QUYET_HDND_TINH.doc

dự thảo Nghị quyết

Lượt người xem:  6
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video