Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/06/2020, 14:00
Lịch sát hạch giấy phép lái xe tháng 7/2020
24/06/2020
Sở Giao thông vận tải Bến tre xin thông báo các kỳ sát hạch lái xe được tổ chức trong tháng 7 năm 2020 như sau:

Tên cơ sở đào tạo​Ngày
​Thứ
​Hạng 
​Địa điểm  sát hạch

Trường Cao đẳng Đồng Khởi

05/7/2020
Chủ nhật

​A1
​Trung Tâm Sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Đồng Khởi

​Trường Cao đẳng Bến Tre


​11-12/07/2020Thứ Bảy
& Chủ Nhật


​A1


​Trung tâm sát hạch lái xe Công ty Cổ phần 
Đăng kiểm & Dịch vụ GT
​CTCP Đăng Kiểm & Dịch vụ giao thôngTrường Cao đẳng Đồng Khởi
14-15/07/2020
Thứ Ba
Thứ Tư


​C


​Trung Tâm Sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Đồng Khởi
​19/7/2020
​Chủ Nhật
​A1
​Trường Cao đẳng Bến Tre25-26/7/2020​Thứ Bảy
Chủ Nhật


A1
Trung tâm sát hạch lái xe Công ty Cổ phần 
Đăng kiểm & Dịch vụ GT

​CTCP Đăng Kiểm & Dịch vụ giao thông

Lượt người xem:  556
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video