Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 23/06/2015, 16:00
Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
23/06/2015
Sau ngày 30/9/2015 Sở Giao thông vận tải Bến Tre sẽ tiến hành xử lý theo quy định đối với các bến thủy nội địa (bến khách ngang sông) chưa thực hiện việc lập thủ tục để được chấp thuận hoạt động vận tải hành khách ngang sông.

Để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách ngang sông an toàn cho người và phương tiện, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về vận tải thủy theo đúng quy định tại Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải Bến Tre có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các chủ bến thủy nội địa (bến khách ngang sông) trên địa bàn tỉnh:

+ Đối với các bến khách ngang sông đang hoạt động chưa được chấp thuận vận tải hành khách ngang sông: Tiến hành lập thủ tục để được chấp thuận vận tải hành khách ngang sông theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải, thời gian thực hiện đến hết ngày 30/9/2015.

+ Đối với các bến mới: Sau khi được cấp phép hoạt động bến khách ngang sông, các chủ bến liên hệ với Sở GTVT (Phòng QLVT PP&NL) để được hướng dẫn lập thủ tục để được chấp thuận vận tải hành khách ngang sông.

 2. Giao Cảng vụ Đường thủy nội địa Bến Tre, Thanh tra Sở, Phòng QLGT tổ chức rà soát, kiểm tra các bến thủy nội địa (bến khách ngang sông) trên địa bàn tỉnh để nhắc nhở, hướng dẫn các bến đến Sở GTVT Bến Tre lập thủ tục theo quy định tại Nghị định số 110/2014/NĐ-CP và Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT.

Chi tiết xem File: Tải về    1630.pdf


Lượt người xem:  2277
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video