SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẾN TRE

 

Địa chỉ : 593/B4 Nguyễn Thị Định, Khu phố 7, Phú Khương, Thành phố Bến Tre

Điện thoại : 075. 3822423​

Fax : 075. 3825419​